Suomen Psykomotoriikkayhdistys ry

Tilaa koulutusta!

Nyt voit tilata koulutusta Suomen psykomotoriikkayhdistykseltä!

Tarkemmat tiedot täältä

Psykomotoriikan käsikirja, teoriaa ja käytäntöä lasten psykomotoriseen tukemiseen

Lisätietoja tästä linkistä