Suomen Psykomotoriikkayhdistys ry

Hallitus

Suomen psykomotoriikkayhdistys ry


Puheenjohtaja: Tuukka Äännevaara, fysioterapeutti ja neuropsykiatrinen valmentaja. Olen työskennelly vuodesta 2007 asumispalveluissa asiakkainani pääosin autismin kirjon henkilöitä. Ihmisen kokonaisvaltaisuus sekä kehon ja mielen yhteys ovat olleet aina kiinnostukseni kohteita. Psykomotoriikan perusopinnot olen suorittanut 2011 Metropolian ammattikorkeakoulussa. Olen toiminut Suomen psykomotoriikkayhdistyksen hallituksessa vuodesta 2013, sihteerinä vuodesina 2015-2019 ja tämän jälkeen puheenjohtajana   tuukka.aannevaara@psykomotoriikka.org


Varapuheenjohtaja: Mirja Mahkonen, erikoisfysioterapeutti, fysioterapian osastonhoitaja. Fysioterapian osastonhoitajan tehtävästä jäin eläkkeelle kesällä 2015. Suoritin psykomotoriikan erikoistumisopinnot vuonna 2011 Metropolian ammattikorkeakoulussa. Psykomotoriikan erikoistumisopintoihin liittyen kehitin ja aloitin 4-6 vuotiaiden lasten psykomotoriikkaryhmät Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirastossa. Psykomotoriikkayhdistyksen puheenjohtajana olin  2015-2019. mirja.mahkonen@psykomotoriikka.orgRahastonhoitaja: Päivi Jormakka, kasvatustieteen lisensiaatti ja  kiertävä erityislastentarhanopettaja.Psykomotoriikkaan tutustuin kauan sitten nuorena lastentarhanopettajana. Psykomotorinen ajattelu, jossa ihmistä / lasta ajatellaan kokonaisvaltaisesti – kehollisena, fyysisenä ja psyykkisenä toimijana, sopii hyvin varhaiskasvatuksen maailmaan. Auta / ohjaa minua tekemään itse, liikkuen, toimien , positiivisesti kannustaen, mahdollisuuksia/tarjoumia lapsiryhmässä antaen ja yhdessä etsien – psykomotoriikkaan parhaimmillaan! Psykomotoriikkaa sain syventää erikoistumisopinnoissa Metropoliassa vuonna 2008 ensimmäisellä ”Psykomotoriikka toimintakyvyn tukena” kurssilla. Tärkeitä minulle ovat ulkoilu, retket ja piharakentelu sekä sisällä liikuntaleikkiryhmät (psykomotoriikan viitekehyksestä). Vuonna 2008  tulin aktiivisemmin mukaan Suomen Psykomotoriikka yhdistyksen toimintaan. Tällä hetkellä olen yhdistyksen hallituksessa rahastonhoitajan pestissä paivi.jormakka@psykomotoriikka.org


Marja Kannelsuo

Jäsen: Marja Kannelsuo, liikuntatieteiden maisteri. Olen jäsen EFP:n koulutuskomissiossa. Olen ohjannut ja kouluttanut vuosikymmeniä soveltavaa liikuntaa ja psykomotoriikkaa eri asiakas- ja ammattiryhmille sosiaali- ja opetusalalla. Viime vuosina olen opettanut myös muualla Euroopassa. Olen ollut Suomen psykomotoriikka yhdistyksessä mukana perustamisesta lähtien ja toiminut hallituksessa useissa rooleissa. marja.kannelsuo@psykomotoriikka.org


Jäsen:Jaana Vinnikainen. Toimin fysioterapeuttina Helsingin kaupungilla ja työnkuvaani on kuulunut myös lasten fysioterapia jo 30 vuotta. Psykomotoriikkaan olen tutustunut erilaisten kurssien myötä jo vuosia sitten ja opiskelin sitä lisää Metropoliassa Psykomotoriikan erikoistumisopinnot vuonna 2013. Työssäni käytän psykomotorista lähestymistapaa lasten sekä ikääntyneiden ryhmiä ohjatessa. Hallitukseen olen kuulunut vuodesta 2015. jaana.vinnikainen@psykomotoriikka.org


Jäsensihteeri: Mari Jaakkola Erityisopettaja ja varhaiskasvatuksen erityisopettaja Nokialta. Tällä hetkellä työskentelen 1.-2.-luokan erityisluokanopettajana Ylöjärvellä. Psykomotoriikkaan tutustuin ensimmäisen kerran -90 luvulla toimiessani vielä lastentarhanopettajana. Psykomotoriikan erikoistumisopinnot suoritin Metropoliassa vuonna 2008, jonka jälkeen olen toiminut Suomen psykomotoriikkayhdistyksen hallituksessa sihteerinä ja tällä hetkellä toimin  varajäsenenä ja jäsenvastaavana. Muistathan ilmoittaa minulle jos jäsentiedoissasi tapahtuu muutoksia. mari.jaakkola@psykomotoriikka.org


Varajäsen: Tiina Sihvola liikuntatieteiden maisteri. Toimin lehtorina liikunnanohjaajakoulutuksessa Haaga-Helia ammattikorkeakoulussa, Vierumäen kampuksella. Olen jäsen EFP:n koulutuskomissiossa. Psykomotoriikkaan olen tutustunut ensimmäisen kerran 2000-luvun alussa ja vuonna 2008 suoritin psykomotoriikan erikoistumisopinnot  Metropoliassa. Työssäni  psykomotoriikka on mukana mm. ohjatessani opiskelijoita toteuttamaan lasten liikuntaa psykomotorista lähestymistapaa käyttäen.


Tilintarkastaja: Rauno Segersvärd

Varatilintarkastaja: Pirkko Pello