Suomen Psykomotoriikkayhdistys ry

EFP

The European Forum of Psychomotricity

Euroopan Psykomotoriikkafoorumi EPF

http://www.psychomot.org/