Suomen Psykomotoriikkayhdistys ry

Lopputyöt


Katja Kauppila, Maija Vähä: Fysioterapeuttien käyttämiä psykomotorisen tukemisen keinoja leikki-ikäisen lapsen fysioterapiassa

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala fysioterapien koulutusohjelma

Opinnäytetyö 2016 Avaa pdf


Marko Kuukasjärvi: Minä kehossani-ryhmä,
kokemuksia kehollisesti oireilevien aikuisten terapiaryhmästä

Hyvinvointi- ja toimintakyky, psykomotoriikan erikoistumisopinnot
Kehittämistyö 12.5.2011   Avaa pdf


Kaisa Saarinen: 4-7-vuotiaiden kipupotilaiden kuntoutuksen kehittäminen,
psykomotorinen perheryhmäinterventio

Hyvinvointi- ja toimintakyky, psykomotoriikan erikoistumisopinnot
Kehittämistyö 7.10.2011     Avaa pdf


Anita Ahlstrand: Tsemppiä liikunnasta ,
Oppimisen ja kasvun tukeminen psykomotoriikan keinoin

Hyvinvointi- ja toimintakyky, psykomotoriikan erikoistumisopinnot
Kehitämistyö 16.5.2011     Avaa pdf


Mirja Mahkonen: Liiku-Leiki-Kehity
Psykomotorinen pienryhmäkokeilu

Hyvinvointi ja toimintakyky, psykomotoriikan erikoistumisopinnot
Kehittämistyö  26.5.2011    avaa pdf


Marko Kuukasjärvi ja Petri Saarela: Keho, mieli ja vuorovaikutus
Kokemuksia liikuntaterapiaryhmästä nuorisopsykiatrisella osastolla

Fysioterapian koulutusohjelma

fysioterapeutti
Opinnäytetyö 23.4.2010 avaa pdf


Hannele Laitinen, Heidi Perukangas, Johanna Ryynänen:
“Tämä oli kiva kerho! Milloin on seuraava kerta?”

Kokemuksia leikki-ikäisten ja ikäihmisten välisestä
vuorovaikutuksesta yhteisessä psykomotoriikkaryhmässä

Hyvinvointi- ja toimintakyky,Psykomotoriikka erikoistumisopinnot
Kehittämistyö 28.11.2008  avaa pdf


Päivi Jormakka:
Retkiryhmä valloittaa

Kokemuksia psykomotorisesta ryhmästä
lasten, vanhempien ja ammattilaisten näkökulmasta

Hyvinvointi ja toimintakyky Psykomotoriikan erikoistumisopinnot
Kehittämistyö 28.11.2008 avaa pdf


Tuula Kivi, Heidi Meriö:
Minkä lapsi tänään osaa tehdä yhteistyössä – sen hän osaa huomenna tehdä yksin

Psykomotorisia harjoituksia päiväkodin arjen tilanteisiin

Hyvinvointi ja toimintakyky Psykomotoriikan erikoistumisopinnot
Kehittämistyö 27.11.2008 avaa pdf


Tiina Sihvola:
Psykomotorisesti suuntautunut
liikuntakasvatus
liikunnanohjaajakoulutuksessa
Opetuskokeiluja ja havaintoja opiskelijoiden sovelluksista

Hyvinvointi ja toimintakyky Psykomotoriikan erikoistumisopinnot
Kehittämistyö 28.11.2008 avaa pdf


Merja Sulku:
Viilipurkeilla vikkeläksi, kävyillä ketteräksi
Kokemuksia ja ideoita psykomotoriikan hyödyntämiseen
päiväkodissa

Hyvinvointi ja toimintakyky Psykomotoriikan erikoistumisopinnot
Kehittämistyö 28.11.2008 avaa pdf


Mari Jaakkola ja Satu Leimola:
“Leikitkö mun kaa?”

Liikkuen ja leikkien uuteen ryhmään esiopetuksessa

Hyvinvointi ja toimintakyky Psykomotoriikan erikoistumisopinnot
Kehittämistyö 1.9.2008 avaa pdf


Annu Lius:
Liikettä laskuihin –
Matematiikan peruskäsitteiden vahvistaminen
musiikin ja liikunnan tuella

Hyvinvointi ja toimintakyky Psykomotoriikan erikoistumisopinnot
Kehittämistyö 26.11.2008 avaa pdf


Maarit Käenmäki:
Voimavaroja vanhemmuuteen
liikunnan avulla
Lastenneuvolan moniammatillinen perheryhmäkokeilu

Hyvinvointi ja toimintakyky Psykomotoriikan erikoistumisopinnot
Kehittämistyö 27.11.2008 avaa pdf


Merja Meronen:
Minä ja Liike-ryhmä
Psykomotoriikka psykiatrisessa kuntoutuksessa

Hyvinvointi ja toimintakyky Psykomotoriikan erikoistumisopinnot
Kehittämistyö 28.11.2008 avaa pdf


Pirjo Laatikainen, Eeva Mäkinen, Sirkku Rusanen:
Liikkuen leikkien koulun alkuun,
psykomotoriikasta apua koulutulokkaiden motoristen ja sosiaalisten taitojen kartoitukseen sekä ryhmäytymiseen

Hyvinvointi ja toimintakyky Psykomotoriikan erikoistumisopinnot
Kehittämistyö 28.11.2008 avaa pdf


Anna Bäckroos:Arjen sanoittaminen psykomotorisin
liikuntaleikein
,
ohjelehtinen vanhemmille

Hyvinvointi ja toimintakyky Psykomotoriikan erikoistumisopinnot
Kehittämistyö 13.12.2013 avaa pdf


Jaana Vinnikainen:
Ilon kautta liikkumaan,

lasten psykomotoriikkaryhmässä harjoiteltujen
taitojen siirtyminen arkeen

Hyvinvointi ja toimintakyky Psykomotoriikan erikoistumisopinnot
Kehittämistyö 12.12.2013 avaa pdf


Anna-Lea Vartiainen:
Psykomotoriikastako
siivet varhaiserityispedagogiikalle?

Hyvinvointi ja toimintakyky Psykomotoriikan erikoistumisopinnot
Kehittämistyö 17.2.2014 avaa pdf


Katri Lehtonen:
Piharakenteluleikki,

Psykomotorinen näkökulma päiväkodin pihatoimintaan

Hyvinvointi ja toimintakyky Psykomotoriikan erikoistumisopinnot
Kehittämistyö 6.1.2014 avaa pdf


Krista Linden:
Ilon kautta!,

Psykomotoriikkaa Porvoon päiväkoteihin

Hyvinvointi ja toimintakyky Psykomotoriikan erikoistumisopinnot
Kehittämistyö 12/2013 avaa pdf


Lea Karjalainen:
Rentoutumalla hyvinvointia koulupäivään
,
Rentoutustuokioiden vaikutus kouluikäisten oppimistilanteisiin

Hyvinvointi ja toimintakyky Psykomotoriikan erikoistumisopinnot
Kehittämistyö 25.10.2013 avaa pdf


Sanna Laine:
”Me ollaan tultu kuusta, ja me ollaan kiviä
- kultaisia kiviä.”

Psykomotorinen ryhmäkokeilu osallisuuden vahvistajana

Hyvinvointi ja toimintakyky Psykomotoriikan erikoistumisopinnot
Kehittämistyö 12.12.2013 avaa pdf


Tuula Iivanainen
Sirpa Puska
Minna Sillanpää:
Toiminnanohjaus oppilaan koulutyössä,

suunnitellusti kohti tavoitetta

Hyvinvointi ja toimintakyky Psykomotoriikan erikoistumisopinnot
Kehittämistyö 10.12.2013 avaa pdf


Anna Satoniitty:
Minkä ilotta oppii, sen surutta unohtaa,
psykomotoriikka kasvatuksen punaisena lankana päivähoidossa

Hyvinvointi ja toimintakyky Psykomotoriikan erikoistumisopinnot
Kehittämistyö 12.12.2013 avaa pdf


Meri Laakso,
Malla Lappeteläinen
:
Psykomotoriikkaa varhaiskasvattajille,

Autististen lasten päiväkotiryhmän henkilökunnan koulutus

Fysioterapian koulutusohjelma

Fysioterapeutti
Opinnäytetyö 10.11.2015 avaa pdf


Elina Räsänen:
Ohjaamisen taikaa
Eväitä ja tukea psykomotorisesta lähestymistavasta lasten perusliikunta-
kurssilla ohjaamiseen

Fysioterapian koulutusohjelma

Fysioterapeutti
Opinnäytetyö 10.11.2015 avaa pdf