Suomen Psykomotoriikkayhdistys ry

«

Bewegte Kindheit – Kongressi 2020

Yhdestoista Bewegte Kindheit kongressi järjestetään 19.-21.3.2020 Osnabrückissa, Saksassa.

Kongressissa “liikkuva lapsuus” käsitellään lapsen koko persoonallisuuden tukemista leikin, liikkeen ja liikunnan keinoin. Kongressissa on yli 180 luentoa, työpajaa sekä keskustelutilaisuutta, jossa liikkuvaa lapsuutta käsitellään monipuolisesti eri näkökulmista.

Lisätietoa löytyy tapahtuman verkkosivuilta