Suomen Psykomotoriikkayhdistys ry

«

Ikääntyneiden psykomtorikkaa

Psykomotoriikkayhdistykselle avautui hieno tilaisuus olla mukana jakamassa osaamista ikääntyneiden psykomotoriikkaan liittyen. Kyseessä on yhteistyöprojekti Folkhälsanin ja Pirjo Laatikaisen kanssa, joka on ohjannut yli kymmenen vuotta psykomotoriikkaa ikäihmisille. Mukana yhteistyössä on myös Eläkeläiset ry.

Suomen psykomotoriikkayhdistys keskittää nyt voimavaransa tähän yhteistyöprojektiin, jotta Pirjon osaamista ja ammattitaitoa saadaan jaettua eri kiinnostuneille tahoille. Tarkoituksena on järjestää aiheeseen liittyvä seminaari sekä pienempiä koulutuksia seminaarin jälkeen.

Seminaarin pääpuhujaksi tulee itävaltalainen Thesi Zak, joka on tiennäyttäjä ikäihmisten psykomotoriikassa. Seminaari on suunniteltu pidettäväksi syyskuussa 2020 ja siitä tiedotetaan enemmän lähempänä ajankohtaa. Teemoitetuissa pienemmissä koulutuksissa pääsee syventymään ikäihmisten psykomotoriikan käytännön harjoituksiin.

Liikkuvaa syksyä toivottaa

Suomen Psykomotoriikkayhdistys