Suomen Psykomotoriikkayhdistys ry

«

»

Euroopan psykomotoriikkafoorumin terveisiä

Euroopan psykomotoriikka foorumiin (EFP) kuuluu 15 maata , Suomi on yksi näistä maista. Euroopan
Psykomotoriikka foorumin päätehtävänä on tuke psykomotoriikan toteutusta ja kehitystä Euroopassa.

Jäsenmaiden edustajat
Jäsenmaiden edustajat

Kustakin jäsenmaasta on yksi osallistuja EFP:n vuosittaisessa yleiskokouksessa. EFP:n alaisuudessa toimii
kolme komiteaa: koulutus- , ammatillinen sekä tiede- ja tutkimuskomiteat. Suomesta yleiskokoukseen
osallistuu Suomen Psykomotoriikkayhdistyksen puheenjohtaja Mirja Mahkonen, koulutuskomission
jäsenenä on Tiina Sihvola.

Mirja ja Tiina

Tänä vuonna EFP:n yleiskokous pidettiin Zurichissä 28.-30.9.2018. Tämän vuoden kokoukseen osallistuivat
myös kolmen komission edustajat. Yhteensä kokouksessa oli 40 osallistujaa.
Kokous oli tiivistahtinen. Uuden puheenjohtajan myötä EFP etsii uusia, entistä tehokkaampia
toimintatapoja. Yleiskokouksen ”rutiini” asiat käsiteltiin nopeasti ja isommat linjat käsiteltiin ryhmätöinä
”Open Space”-menetelmällä. Ryhmätyöaiheita oli mm EFP:n missio, odotukset osallistumisesta
kokoukseen, Student’s Academy, sekä mitä projekteja komissio tulevaisuudessa organisoi.
Ryhmätöistä nousee projekteja ensi kaudeksi. Eniten kiinnostusta herätti psykomotoriikan toteutus; on
kova halu kerätä osallistujamaista hyviä käytäntöjä. Keskusteltiin oman kirjaston perustamisesta EFP:n
sivuille. Kirjoja ja julkaisuja toivotaan käännettäväksi englannin kielelle. Sosiaalisen media tehokkaasta
käytöstä keskusteltiin myös, sitä onkin jo kehitetty mm EFP:llä on omat Facebooksivut. Psykomotoriikan
näkyvyys herätti myös vilkkaan keskustelun.

Ryhmätöiden tekoa

Mitä kokouksesta jäi kotiin tuotavaksi? Meillä on hyviä käytäntöjä psykomotoriikan toteutuksesta.
Yhdistyksen tulee löytää tekijät ja rohkaista heitä kirjaamaan toimintatapansa. Suomessa on paljon
osaamista, meidän tulee tehdä osaamisemme näkyväksi.