Suomen Psykomotoriikkayhdistys ry

«

»

Tietosuoja-asetus

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR) astuu voimaan 25. toukotuuka 2018, ja korvaa täten vuoden 1995 yleisen henkilötietodirektiivin.

Asetus mm. velvoittaa yhdistyksiä tekemään avoimeksi ja näkyväksi tavan, jolla ne keräävät tietoja jäsenistään ja säilyttävät niitä.

Psykomotoriikkayhdistyksen jäsenrekisteriseloste löytyy kotisivuilta yläpalkin valikosta kohdasta YHDISTYS